Bankgebouw, Deventer

Provinciale commissie Overijssel

Bankgebouw, Deventer bankgebouw

De Spaarbank is een ontwerp van architectenbureau Ae.G. en J.D. Postma uit 1966. November 2013 stelt het college aan de gemeenteraad voor om de Openbare Bibliotheek Deventer op de Stromarkt op de plek van de voormalige SNS bank te plannen. 19 december 2013 gaat gemeenteraad akkoord met sloop, Deventer gaat definitief voor 15 miljoen euro een nieuwe bibliotheek bouwen aan de Stromarkt.

Heemschut Overijssel pleit voor behoud en herbestemming van het gebouw van de voormalige SNS-bank. Uit diverse rapporten is gebleken dat het gebouw zowel cultuurhistorisch, stedenbouwkundig als architectuurhistorisch van waarde is voor Deventer. Het is één van de weinig gaaf modernistische gebouwen in de binnenstad van Deventer, met een cultuurhistorische waardering (5%). Het besluit strookt niet met het koersdocument Ruimtelijk Erfgoed (vastgesteld op 9 mei 2012).

11 april 2014 ondertekent Heemschut een Petitie voor behoud, waarin de gemeenteraad wordt verzocht het besluit tot sloop van de voormalige gemeentelijke Spaarbank te heroverwegen. De petitie noemt de volgende argumenten: duurzaamheid en economie, cultuurhistorie, zorgvuldigheid t.o.v. de erflater.

Oktober 2014 heeft architect Maarten Douwe Bredero, op verzoek van de ChristenUnie, een aantal schetsen gemaakt waarin de SNS bank wordt omgevormd tot nieuwe bibliotheek zonder het te slopen. Zijn plan heet “Koester & Verbloem”. Het gebouw krijgt in zijn visie een nieuwe jas, waardoor het een heel andere uitstraling krijgt.

Artikel de Stentor, 14 december 2013

Artikel, de Stentor, 5 november 2013

Brief Heemschut Deventer, 4 december 2013

Artikel in de Stentor van 15 maart 2014

Petitie voor behoud, 11 april 2014

Artikel, website van ChristenUnie Deventer, 1 oktober 2014: (link ontbreekt!) 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.