Bankgebouw Van Straaten annex twee stadspanden, Zwolle

Provinciale commissie Overijssel

Bankgebouw Van Straaten (1929) en twee middeleeuwse panden, Zwolle

Het bankgebouw aan de Melkmarkt in Zwolle is gebouwd in 1929, ontworpen door ir. G.L. van Straaten, in Amsterdamse Schoolstijl. Van Straaten heeft in het interbellum circa 10 bankgebouwen ontworpen in opdracht van de Geldersche Krediet Bank. Anno 2005 is alleen het bankgebouw in Zwolle over. Met twee middeleeuwse Tijlpanden (19e-eeuwse lijstgevels, middeleeuwse bouwonderdelen in de kern) maken ze deel uit van het beschermd stadsgezicht, en het herinrichtingsproject Melkmarkt en Rode Torenplein van gemeente Zwolle.

Mei 2005 pleit Heemschut Overijssel bij de commissievergadering Ruimte voor behoud van het bankgebouw. Augustus 2006 staat een artikel over Bankgebouw Van Straaten in tijdschrift Heemschut. Juni 2006 dienen Stichting Bankgebouw van Straaten en Levende Stadsgeschiedenis Zwolle verzoeken tot aanwijzing als rijksmonument en als gemeentelijk monument in. Januari 2009 wordt het verzoek tot aanwijzing als rijksmonument afgewezen.

November 2006 ontvangt Heemschut, op basis van onderzoek door Het Oversticht, een positief advies van de Gemeentelijke Monumentencommissie. De 3 panden worden beoordeeld als monumentwaardig. Mei 2007 besluit het college van B&W het advies niet over te nemen. Juni 2007 dient Heemschut Overijssel een zienswijze in tegen dit besluit. Naast de cultuurhistorische waarde van de panden, wordt gewezen op het ontbreken van bouwhistorisch onderzoek in de voorbereidende fase (periode 2001-2005), alsmede het ontbreken van randvoorwaarden in afspraken met de projectontwikkelaar. September en oktober 2008 ligt het Bouwplan Bankenlocatie ter inzage. Eind september dienen Heemschut en Stichting Bankgebouw Van Straaten nogmaals een zienswijze in, welke januari 2009 ongegrond worden verklaard.

Februari 2014 besluit het college van B&W de voorgenomen bouw van de overdekte fietsenstalling op de bankenlocatie te schrappen, sloop van het complex blijft van kracht. Maart 2014 vraagt Heemschut de gemeenteraad de verouderde nieuwbouwplannen te heroverwegen. Zij pleit  voor een gesprek tussen de gemeente en de eigenaar van het complex, DLH- Vastgoed.

November 2014 bericht de Stentor over de naderende sloop van de panden aan de Melkmarkt.

Inspraaknota Marcel Overbeek, 23 mei 2005

Artikel in de Stentor, 10 november 2014

Artikel Bankgebouw Van Straaten - Tijdschrift Heemschut, 1 augustus 2006

Brief raadsfracties, 8 maart 2014

Klik hier voor het artikel in de Stentor van 22 maart 2014

artikel RTV Oost (https://www.rtvoost.nl/nieuws/222354/Sloop-panden-Melkmarkt-Zwolle-in-volle-gang), 16 juli 2015

artikel Weblog Zwolle (https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/47131/tijlpanden-melkmarkt-verleden-tijd.html), 22 juli 2015

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.