BATO-Complex, Enschede

Provinciale commissie Overijssel

In de wijk Hogeland in Enschede worden voorbereidingen getroffen voor de herontwikkeling van het BATO-terrein, ook bekend onder de naam NRO locatie. Nijhuis Bouw heeft een plan ingediend onder de naam “Operahof”. Op het BATO-terrein, gelegen in Hogeland Noord tussen Perikweg, Javastraat en Floresstraat, staat nog een groot deel van de voormalige BATO-fabriek. Een fabriek met een bijzondere ontstaansgeschiedenis, de BoerenArbeidersTextielOnderneming en ontworpen door de vermaarde Enschedese architect Van der Woerd. Deze fabriek is nooit heel groot geworden en de productie is relatief vroeg beëindigd in 1956.

Op dat moment komt Opera Forum naar Enschede, heeft huisvesting nodig en de koppeling met het net vrijgekomen BATO complex wordt gelegd. Om deze redenen is het complex uitermate goed bewaard gebleven, inclusief veel van de originele staalconstructie en shedkappen. Beleidsuitgangspunt van de gemeente Enschede is dat waardevolle historische structuren en bijzondere elementen worden meegenomen bij de herontwikkeling van een terrein. Bij de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het BATO-terrein is dit volledig losgelaten. Weliswaar is de locatie eigendom van de NRO, maar de gemeente heeft de randvoorwaarden voor de herontwikkeling opgesteld.

Verder zijn ook geen stedenbouwkundige randvoorwaarden meegegeven, wat in een fraaie en historisch harmonisch gegroeide wijk als Hogeland Noord toch absoluut nodig. In het plan Operahof komt geen enkel element van de historie terug en dreigt alle fraais gesloopt te worden. Het stedenbouwkundig plan past wellicht goed in een Vinexwijk, maar detoneert volledig op deze locatie.

Perikweg, Enschede

BATO

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.