Hooibergen, Hasselt

Provinciale commissie Overijssel

Omdat er in Hasselt jarenlang veel stadsboeren aanwezig waren, bracht hooiopslag in de stad het risico op branden met zich mee. Dit is de reden dat de hooibergen buiten de bebouwing, aan de rand van de stad gebouwd werden. Dit gebeurde op meerdere plaatsen in ons land. Echter in de loop der jaren zijn deze terreinen vrijwel overal verdwenen. In Hasselt is daarentegen het landschappelijke fraai gelegen hooibergenterrein tussen de Stadswegsloot en De Weede bewaard gebleven. Van diverse kanten is er gewezen op de bijzondere kwaliteiten van dit unieke stukje agrarisch erfgoed.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.