Kamper Kogge, Kampen

Provinciale commissie Overijssel

In Kampen hebben scheepsarcheologen in 2013 in de bodem van de IJssel het wrak van een vrijwel ongeschonden kogge gevonden. Met haar afmetingen van 20 bij 8 m, haar rechte steven en overnaadse huid, is er geen twijfel dat het om een kogge gaat. Omdat het wrak onder 4 m.zand en ook nog in zoet water ligt, bevindt het zich in zeer goede staat. Daardoor is het hout niet aangetast door de paalworm die sinds de 17e eeuw in zout water voorkomt. Na 2 weken intensief onderzoek is gebleken dat het schip geen lading bevat en bewust op deze plek is afgezonken. Men heeft dit toen gedaan om zo de stroming van de IJssel te beïnvloeden. Dit is des te aannemelijker omdat naast het wrak ook een aak en een punter is gevonden. Om verzanding te voorkomen heeft men zo geprobeerd een smallere opening te laten ontstaan, wat betekent: meer stroming en dus een diepere rivier. Het was, zeg maar, een middeleeuwse vorm van watermanagement !! Uit een nadere datering van het hout blijkt het schip uit de eerste helft van de 15e eeuw stamt en houtmonsters laten zien dat het hout uit verschillende gebieden komt. Dat vraagt om nog nader onderzoek. Het wrak moet in ieder geval geborgen worden omdat de vaargeul de komende jaren flink moet worden uitgediept. Wat er verder met moet gebeuren is in deze fase nog niet duidelijk. Want na de berging is de vraag: wat dan ? Maar alles spreekt er voor, gezien de rijke historie van de stad Kampen, dat dit unieke exemplaar in Kampen blijft !

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.