Landgoed en kasteel Heeze

Provinciale commissie Noord-Brabant

In het kader van het treffen van maatregelen inzake de klimaatverandering zal het dal van de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze worden ingericht als waterbergingsgebied. Zo moeten de bewoners van laaggelegen wijken in Geldrop droge voeten houden.

De plannen van het Waterschap De Dommel bestaan uit verschillende onderdelen:

1. Het creëren van een waterbergingsgebied tussen de A67 en de Boschlaan in Heeze.

2. Zogenoemd “Beekdalherstel”, dat in uit twee subonderdelen bestaat:

  1. Het hermeanderen van de Kleine Dommel tussen de Strabrechtse Dijk en de A67
  2. Het aanbrengen van versmallingen en hout in de Kleine Dommel teneinde de     afvoer van water te belemmeren en het grondwaterpeil te verhog

In het gebied bevindt zich ook het rijksmonumentale landgoed Kasteel Heeze. Kasteel Heeze is een van de laatste bewoonde kastelen van Nederland. Het bestaat uit een middeleeuws deel, kasteel Eymerick, en het in 1665 door de bekende architect Pieter Post gebouwde deel.

Heemschut Brabant vindt dat de plannen van het waterschap De Dommel het historische landschap van kasteel Heeze te veel aantasten en vraagt meer rekening te houden met cultuurhistorische waarden in het gebied.

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.