Voormalig postkantoor Den Helder

Provinciale commissie Noord-Holland

Als onderdeel van een nieuw plan voor het stationsgebied moet het oude postkantoor wijken. Het postkantoor is in 1965 gebouwd naar een ontwerp van Jo Kruger en behoort tot de belangrijkste wederopbouwarchitectuur van de stad volgens architectuurhistorica Anita van Breugel. Het is nog in een oorspronkelijke staat en gaaf bewaard gebleven.

Februari 2011 wordt de actiegroep Behoud Postkantoor Den Helder opgericht, bestaande uit bezorgde burgers, politieke partijen en lokale instellingen. September 2011 geeft het college van B&W van Den Helder een vergunning af voor sloop van het postkantoor. De actiegroep is tegen sloop en pleit voor aanwijzing tot monument en hergebruik van het gebouw.

April 2012 wijst de gemeente Den Helder het verzoek om het postkantoor aan te wijzen als gemeentelijk monument af. Juni 2012 pleit Heemschut Noord-Holland voor handhaving en herbestemming van het stationsgebouw en het hoofdpostkantoor als ensemble. Juli 2012 kiest de gemeenteraad voor een nieuw stadhuis op de plaats van het oude postkantoor. 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van september 2014 schrapt de nieuwe coalitie in Den Helder de plannen. Den Helder wil nu dat het oude postkantoor een culturele broedplaats en expositieruimte wordt. Maart 2015 krijgt kunstenaar Rob Scholte er een permanent museum voor moderne kunst. De onderhandelingen tussen Rob Scholte en de gemeente starten.

In september 2016 wil het college van B&W overgaan tot een opknapbeurt van het postkantoor.Echter, asbest gooit roet in het eten. Aan de Raad wordt beloofd dat uiterlijk april 2017 bekend wordt wat er met het pand gaat gebeuren.


Vereniging tot Behoud van Postkantoor

artikel van 28 april 2012 op Dichtbij Noordkop

Reactie Heemschut, 15 juni 2012

artikel van 10 juli 2012 op RTV Noord-Holland: 

artikel op RTV Noord-Holland, 24 maart 2015

Artikel Noordhollands Dagblad, 7 januari 2017

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.