Wederopbouwmonumenten, Enschede

Provinciale commissie Overijssel

November 2012 wordt het nieuwe erfgoedbeleid vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede. Onderdeel daarvan is de gemeentelijke monumentenlijst, deze wordt aangevuld met een aantal naoorlogse panden, naar een advies van het Oversticht uit 2008.

Oktober 2014 worden diezelfde panden weer van de gemeentelijke monumentenlijst afgehaald, na bezwaar van de eigenaren. Zij willen niet dat hun gebouw op de lijst staat, wegens kosten voor onderhoud, ontbreken van onderhoudssubsidie en beperkingen bij een verbouwing.

7 november 2014 uit Heemschut Overijssel zijn zorgen over deze beslissing in een brief aan de raad. 15 december 2014 wordt een motie in de raadsvergadering, om de twaalf panden toch aan te wijzen, verworpen.

2 januari 2015 verzoeken het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut de gemeente Enschede om de twaalf naoorlogse panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument, conform de vigerende erfgoedverordening.

Het gaat om:
De Bethelkerk (J.H. Boschstraat 30); Detakerk (H.B. Blijdensteinlaan 30); Maranathakerk (2e Emmastraat 60); Apostolisch genootschap (Van der Waalslaan 25); Gebouwen Vitens (Weerseloseweg 183); Voormalig kantoor Menko (Voortsweg 131); Hoofdgebouw waterzuivering (Lonnekerbrugstraat 175); De appartementencomplexen Laaressingel 1-23, Kortenaerstraat 20-30, Bentrotstraat 2-26, Oldenzaalsestraat 202246, Oliemolensingel 208-258.

Rapportage 12 Naoorlogse panden

 

Artikel op RTV Oost, 28 oktober 2014: 

Brief aanvulling college B&W, 28 oktober 2014.

Gemeente Enschede_Samenvatting zienswijzen en mogelijke beantwoording, 28 oktober 2014. 

Brief Heemschut aan raad Enschede, 7 november 2014. 

Brief Heemschut aan gemeente Enschede, 2 januari 2015 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.