Commissie Werkgroep Monumentale Kunst

Johanna.Jacobs@kpnmail.nl

Samenstelling:

dhr. K.R.G. Kuipers

lid

dhr. N. Vervat

lid

dhr. E. Luermans

lid

mw. J. Jacobs

voorzitter

dhr. G. van den Berg

lid

dhr. W. Heijbroek

lid

dhr. B. Wessels

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.