Commissie Drenthe

drenthe@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. H. Hollema

lid

dhr. G. de Vries

lid

dhr. B. Huisjes

lid

dhr. F. Schouten

voorzitter

dhr. H. Jeurink

lid

dhr. T. Mouw

secretaris

dhr. H. van Leeuwen

lid

mw. I. Nijwening-Bos

aspirantlid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.