Commissie Gelderland

heemschutgelderland@gmail.com

Samenstelling:

dhr. A.A.E.M. Gijsbers

lid

mw. C. Paul

lid

dhr. ing. G. Lebbink

mw. M. Arkesteijn

voorzitter

dhr. J.H. Reijnen

adviseur

dhr. B.C. Korteweg

lid

dhr. dr. ir. M.W. van den Berg

lid

dhr. E. van Boven

lid

dhr. J.L. van der Lans

secretaris

dhr. M. de Vletter

lid

dhr. G. van Beek

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.