Commissie Noord-Brabant

noord-brabant@heemschut.nl

Samenstelling:

mw. drs. M. van den Dries

PR-medewerker, adviseur

dhr. ing. T. van Eekelen

adviseur

dhr. drs. A. Spanjers

secretaris

mw. ir. J.M. Toebast

adviseur

dhr. ing. F.T. van Gessel

penningmeester commissie / bestuursafgevaardigde

dhr. ing. G. van der Vliet

voorzitter

dhr. ir. J. A. van Gils

lid

dhr. M. Peerenboom

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.