Commissie Noord-Brabant

noord-brabant@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. drs. H.H.V.M. Maas

adviseur

mw. drs. M. van den Dries

PR-medewerker, adviseur

mw. M. Nuijten-Heuvelmans

aspirant lid

dhr. ing. T. van Eekelen

adviseur

dhr. drs. A. Spanjers

secretaris

dhr. ing. F.T. van Gessel

penningmeester commissie / bestuursafgevaardigde

dhr. ing. G. van der Vliet

voorzitter

dhr. ir. J. A. van Gils

lid

mw. S. Ticheloven

aspirant lid

dhr. W.M. Kreike

lid

dhr. C. Schuurmans Stekhoven

aspirant lid

dhr. M. Peerenboom

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.