Actueel | 2020-07

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Uitspraak beroep Koetshuis Heerenveen: toch (nog) geen monument

De gemeente Heerenveen heeft op 28 november 2016 het besluit genomen om het voormalige koetshuis aan de Brouwerslaan 51 te Heerenveen aan te wijzen als gemeentelijk monument. De rechtbank heeft beoordeeld dat het besluit van november 2016 destijds niet op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt en daarmee dus niet in werking is getreden. Het koetshuis is daarmee toch (nog) geen monument. lees verder

Een monumentale school: het Amsterdamse Calvijn Junior College krijgt monumentenstatus

Na jaren van discussie, en acht jaar nadat Heemschut en het Cuypersgenootschap samen een monument-aanvraag indiende voor het Calvijn Junior Collega, is het dan eindelijk zover. Het voormalige Pascal Lyceum aan de Schipluidenlaan 10-12 in Amsterdam Nieuw-West is toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst. En terecht. Dit scholencomplex, ontstaan tussen 1967 en 1974, geldt als topstuk in het oeuvre van architect Ben Ingwersen en is van een internationale allure. Het is op meerdere vlakken van grote waarde – op zowel stedenbouwkundig, architectonisch als cultuurhistorisch vlak. Bovendien is deze wederopbouwschool nog grotendeels in originele staat. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.