Actueel | 2021-04

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Aanloop naar de Omgevingswet. Heemschut doet onderzoek naar Omgevingsvisies

In aanloop naar de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn veel gemeenten in Nederland bezig met het opstellen van nieuwe Omgevingsvisies. Deze visies zijn een opmaat naar de nieuwe wet en vervangen veelal de oude bestaande structuurvisies. Heemschut's stagiaire Aimeric Billet doet op dit moment onderzoek naar hoe het zit met erfgoed in deze nieuwe visies. Ook een paar voorbeelden. lees verder

Lobby geslaagd, Veenhuizen naar monumentenorganisaties

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vandaag bekend gemaakt dat het Ensemble Veenhuizen, de voormalige strafkolonie, is gegund aan het consortium bestaande uit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Stichting Het Drentse Landschap. Met deze bekendmaking komt een einde aan een lange procedure van openbare inschrijving voor de vervreemding van Veenhuizen door het Rijksvastgoedbedrijf en kan de doorontwikkeling verder opgepakt worden. Heemschut is blij. Wij pleiten eerder voor de overdracht naar een partij die verstand van erfgoed heeft. lees verder

Bezwaarschift tegen sloop Jansweg 25 Haarlem niet-ontvankelijk

Het college van B&W heeft ons bezwaarschrift tegen de sloop van Jansweg 25 in Haarlem niet-ontvankelijk verklaard. Heemschut heeft zijn bezwaarschrift te laat ingediend, daartoe in eerdere casussen op het verkeerde been gezet door diezelfde gemeente. Sloop van het met veel beschermingsconstructies omgeven erfgoedpand Jansweg 25 uit 1830 met 17e eeuwse elementen, is hiermee niet meer tegen te houden. lees verder

Succes! Gemeente besluit: Blauwe Scholk Den Dungen blijft behouden

De Blauwe Scholk in Den Dungen blijft staan, dat heeft het college van B en W van de gemeente Sint-Michielgestel besloten. De onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de bouwtechnische en bouwhistorische waarde van het pand, geven voldoende aanleiding om het grotendeels te behouden. Of de Blauwe Scholk ook de status van een gemeentelijk monument krijgt, wordt op een later moment besloten. Heemschut voerde samen met andere erfgoedbeschermers actie voor het pand. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.