Actueel | 2022-06

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Monumentenstatus voor Groot Laboratorium in Amsterdam-Noord

Het voormalige Groot Laboratorium van architect C.A. Abspoel (1899-1970) is op verzoek van Heemschut Amsterdam aangewezen als gemeentelijk monument. Gelegen op het voormalige Shellterein aan het IJ vormt het gebouw een historisch anker te midden van de ontwikkeling van de wijk Overhoeks in Amsterdam-Noord. Vanwege de hoge cultuurhistorische waarde, de zorgvuldige vormgeving en gave staat van het gebouw vindt Heemschut de monumentenstatus op zijn plaats. Goed dat de gemeente Amsterdam dat met ons eens is! lees verder

Iconische bolwoningen Den Bosch op monumentenlijst

De iconische bolwoningen van Den Bosch zijn door de gemeente beschermd als gemeentelijk monument. De bollen werden in de jaren '80 van de vorige eeuw gebouwd en zijn zeer markant voor de periode van het jongere erfgoed na 1965. Heemschut steunt de plaatsing van de bolwoningen op de monumentenlijst van harte en feliciteert de gemeente met deze vooruitstrevende stap. lees verder

Kunstwerk Enkhuizen na restauratie herplaatst

In 2018 heeft de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) de gemeente Enkhuizen verzocht om in te zetten op behoud van een kunstwerk van Herman Diederik Janzen aan de gevel van de te slopen voormalige technische school aan de Kuipersdijk 13 te Enkhuizen. Medio 2018 is het beeld vervolgens in overleg tussen de school, de WMK en Oud Enkhuizen gedemonteerd. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.