Actueel | Overijssel

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut wil aula Deventer school behouden

Heemschut Overijssel heeft de gemeente Deventer gevraagd de aula van de voormalige gemeentelijke technische school in Deventer te behouden. Dit omdat het een interessant baksteenreliëf van Jo Pessink bevat, dat verloren zal gaan bij de voorgenomen sloop van het hele schoolcomplex. De aula vormt ook een belangrijke entourage voor een betonnen sculptuur van Renate Vincken. lees verder

Sluisje wordt weer zichtbaar in Sluiskwartier Deventer

De gemeente Deventer gaat € 220.000 ontvangen van het projectbureau Erfgoed Deal om de nu nog verborgen sluis in het Sluiskwartier zichtbaar te maken, te restaureren en in te passen in de nieuwe inrichting van het gebied. Er is niet alleen geld voor de restauratie maar Erfgoed Deal wil ook bijdragen aan het vertellen van het bijzondere verhaal van de vesting en de rol die het voormalige vestinggebied kan vervullen als verbindende schakel tussen binnenstad en de projecten in de centrumschil. lees verder

Heemschut betreurt sloop winkeltje uit De heilige Rita

Kan een dorpswinkel cultuurhistorische waarde ontlenen aan een literaire roman? Heemschut Overijssel vindt van wel en wil daarom dat een voormalig dorpswinkeltje in Geesteren niet gesloopt wordt om plaats te maken voor nieuwbouw. De winkel heeft een prominente plek in de roman ‘De heilige Rita’ van Tommy Wieringa en wordt daarin uitgebreid beschreven. Daarbij geeft het pand in combinatie met de roman een goed beeld van een Twentse dorpswinkel uit voorbije tijd. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.