Actueel | 7MostEndangered

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut nomineert het cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied van de provincie Groningen voor de lijst van Europa’s 7 meest bedreigde erfgoederen.

Erfgoedvereniging Heemschut commissie Groningen, gesteund door de Boerderijenstichting Groningen, de Groninger Bodembeweging, het Groninger Monumentenfonds, Natuur en Milieufederatie Groningen en Erfgoedpartners (Museumhuis Molenhuis) heeft het erfgoed in het aardbevingsgebied van Groningen genomineerd als een van de 7 Meest Bedreigde Erfgoederen van Europa. De Lijst wordt jaarlijks opgesteld door erfgoedorganisatie Europa Nostra en is opgezet om bedreigd erfgoed te signaleren en om burgers en private partijen te mobiliseren om deze te redden. Europa Nostra heeft het programma opgezet in samenwerking met de Europese Investeringsbank en met ondersteuning van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.