Actueel | Euromast

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Bouwen rond de Euromast, moet je dat als Rotterdam willen?

De Rotterdamse gemeenteraad beslist 18 februari over een plan voor woningbouw langs de randen van het Park met uitzicht op de Maasoever en westelijk rondom de Euromast bij de ingang van het Maastunneltracé. Het is een strook grond – zelf niet behorend tot een enig monument - die niet vooraf voor woningbouw is vrijgegeven. Het betreft een unsolicited proposal: puur particulier initiatief zonder formele voorafgaande toetsing aan cultuurhistorische waarden. Natuurlijk kunnen die cultuurwaarden bekend zijn: het is een gebied vol monumenten rondom een monumentaal Park. Toplocatie, zeer gewild natuurlijk om te kunnen wonen. Maar moet je dat als stad daar ook willen in deze vorm? lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.