Nieuwsbericht

Bouwen rond de Euromast, moet je dat als Rotterdam willen?

De Rotterdamse gemeenteraad beslist 18 februari over een plan voor woningbouw langs de randen van het Park met uitzicht op de Maasoever en westelijk rondom de Euromast bij de ingang van het Maastunneltracé. Het is een strook grond – zelf niet behorend tot een enig monument - die niet vooraf voor woningbouw is vrijgegeven. Het betreft een unsolicited proposal: puur particulier initiatief zonder formele voorafgaande toetsing aan cultuurhistorische waarden. Natuurlijk kunnen die cultuurwaarden bekend zijn: het is een gebied vol monumenten rondom een monumentaal Park. Toplocatie, zeer gewild natuurlijk om te kunnen wonen. Maar moet je dat als stad daar ook willen in deze vorm?

De ontwikkelaar heeft verschillende impressies aan het publiek voorgelegd. Die impressies hebben veel losgemaakt: variërend van grote belangstelling daar te kunnen wonen tot anderzijds grote verontwaardiging over de aantasting van het erfgoed. Het voortraject met alle presentaties heeft veel geld gekost. De ontwikkelaar is dat avontuur voor eigen rekening en risico aangegaan, maar kan de gemeente – mocht ze alle voor- en nadelen afwegend – nog terug?

Heemschut heeft de ontwikkeling nauw gevolgd en heeft op een eerder moment geconcludeerd dat de zichtlijnen, die in grote mate de kwaliteit van het huidige gebied kenmerken, in gevaar dreigden te komen. Zeker de massaliteit dicht tegen de Euromast aan dreigde het iconische beeld te verstoren. Zonder formele besluitvorming en alleen op basis publiekstoetsing was het afwachten of en hoe dit plan zou worden doorgezet.

Inmiddels is de massaliteit wat teruggebracht, en zijn er op verschillende plekken zichtlijnen vrij gemaakt. Een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wees ook op de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het gebied door de massaliteit van de bebouwing en is kritisch op de door de gemeente gevolgde procedure. Het advies van de RCE is hieronder leesbaar.

Met spanning wordt de besluitvorming in de gemeenteraad afgewacht.

Bijlage: het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Impressie van het plan. Foto: Parkhaven010

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.