Actueel | Noordik

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut vraagt monumentenstatus aan voor Het Noordik Vroomshoop

‘Als goed voorbeeld van een naoorlogse technische school heeft het gebouw een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische betekenis. Tevens valt het gebouw op door haar vrij gaaf behouden karakter.’ Zo typeren Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap het gebouw van de Christelijke Scholengemeenschap Het Noordik in Vroomshoop. Onlangs verzochten de erfgoedorganisaties de gemeente Twenterand een aanwijzingsprocedure te starten om het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De Oudheidkundige Vereniging Den Ham/Vroomshoop ondersteunt het verzoek. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.