Nieuwsbericht

Aandacht gevraagd voor beleving tuinen Mien Ruys

Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting vragen de gemeente Hardenberg de beleving van de beroemde tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart te waarborgen nu er aangrenzend aan de tuinen een nieuwbouwplan wordt ontwikkeld. De twee organisaties hebben het college een brief geschreven.

De erfgoedorganisaties hebben kennis genomen van de bouwplannen met betrekking tot het "Moerheim-terrein". "Wij zijn bezorgd over de gevolgen hiervan voor de Tuinen Mien Ruys. Zoals bekend hebben de tuinen van Mien Ruys als complex een monumentale status waarbij 10 tuinen zelfs een rijksmonumentale status genieten.

De tuinen zijn een representatief voorbeeld van modernistische tuinarchitectuur ontworpen en aangelegd door tuinarchitect Mien Ruys, één van de belangrijkste tuinarchitecten in de 20" eeuw. De tuinen vormen een groene oase met prachtige zichtlijnen, bijzondere beplanting en rust en zijn een grote trekpleister voor bezoekers uit binnen- en buitenland", aldus de brief aan het college. 

De zorgen richten zich op de gevolgen van de beoogde níeuwbouw voor de Tuinen Mien Ruys. Aangrenzend aan de monumentale tuinen zijn plannen om een  gezondheidscentrum te realiseren met parkeerplaatsen. De sfeer, uitstraling en rust van de Tuinen zullen verdwijnen indien er in de directe omgeving bebouwing komt in het zicht van
de tuin. Verder wordt op het terrein plaats gemaakt voor de bouw van 30 woningen met aan de erfgrens een rondweg waardoor het geluid van auto's de rust voor tuinbezoekers zal verstoren.

"Wij attenderen u er in dit verband op dat in de aanstaande Omgevingswet tevens de omgeving van rijksmonumenten wordt beschermd. Wij verzoeken u dan ook - vooruitlopend op deze wet - hiermee rekening te houden.

Met minder infrastructuur kan het zelfde aantal kavels worden gerealiseerd met daarbij een substantiële groene buffertussen de geplande bebouwing en de Tuinen. ln ons oordeel over de planaanpassing weegt het bovenstaande voor ons erg zwaar", zo staat verder in de brief. 

Foto: tuinen van Mien Ruys. Bron: Wikimedia

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.