Nieuwsbericht

Architecten en architectuurhistorici sturen brandbrief over sloop KNRM-huisje Scheveningen

Bekende namen uit de wereld van architectuur en architectuurhistorie hebben een brandbrief naar het bestuur van Den Haag gestuurd om de sloop van het KNRM-huisje in Scheveningen tegen te houden. Sloop van het bekende huisje staat op het punt van beginnen.

In de brandbrief staat: "De afgelopen 82 jaar zijn er door de KNRM vanuit dit karakteristieke gebouwtje talloze succesvolle en helaas soms ook minder succesvolle reddingsoperaties uitgevoerd op de Noordzee en voor de kust van Scheveningen. Het huidige gebouw uit 1939 is dan wellicht in de ogen van de gemeente Den Haag niet monumentwaardig, het is dan toch zeker een monument voor al die, al dan niet geslaagde, reddingen die van hieruit zijn uitgevoerd."

"Dit soort gebouwen werken als ankers in het geheugen. De essentie van monumenten zit precies daar: in de woon- en leefomgeving zorgen ze ervoor dat wij ons er thuis en gehecht voelen. Je weet waar je bent, ook al wordt er veel nieuw omheen gebouwd omdat de tijden veranderen. "

"De genius loci, de geest van de plek is voor ons architecten een belangrijke inspiratiebron. Met genius loci bedoelen we de bijzondere en karakteristieke eigenschappen die een plek onderscheiden van iedere andere plek. Door de geschiedenis heen is te zien dat de geest van de plek een belangrijke drager is voor de identiteit van haar gebruikers. Niet uit nostalgische overwegingen, maar om ervan te leren. We moeten niet zoeken naar reproductie, niet naar een breuk, maar naar continuïteit, herkenbaarheid en de randvoorwaarden voor transformatie."

"Samenhang in het stedenbouwkundige weefsel ontstaat wanneer een groot aandeel van de gebouwen binnen een straat, wijk of ensemble overeenkomsten kent. Gebouwen zijn altijd onderdeel van een verzameling. Uitzonderingen zullen klein in getal zijn en gaan vaak samen met een bijzondere functie. In de bestaande situatie gaan wij dan ook op zoek naar gemeenschappelijke kenmerken met een positieve waarde. Deze waardevolle kenmerken vormen de basis voor de nieuwe verzameling waarin oud en nieuw samenkomen."

Voor de Haven van Scheveningen zijn in dit verband een reeks van gebouwen van belang: Het oude Sluiswachtershuis, het voormalige Esso Huisje, de oude Visafslag, de Rokerij, het Radio Holland gebouw, de pakhuizen Nautilus en IJsvis, de huidige Visafslag en de Vuurtoren. Samen met het voormalige KNRM-gebouw vertellen deze een spannend verhaal."

Den Haag aan Zee, dat over het oude Scheveningen heen wordt geprojecteerd, mag niet het DNA van de plaats en de herinnering aan de historie met hoogte en dieptepunten wegdrukken. Die essentie wil je benutten voor de toekomst.
Het ongepolijste van het maritiem erfgoed waar Scheveningen over beschikt, intrigeert en zegt alles over de periode waarin het is gebouwd en gebruikt. Het is niet gebouwd voor het mooie, maar heeft karakter. Daar was het echte leven. Door het ruwe voelen mensen zich aangetrokken. Een bescheiden gebouwtje kan misleidend gewoon lijken, maar het verdient een oplettend oog. Dan blijkt welk doel het diende en waarom het zo is gebouwd, in zijn tijd past en wat zich daar afspeelde. Dat wil je niet in een boek lezen, maar beleven."

"Tien jaar geleden was men zich niet bewust van de monumentale kwaliteit van de Visafslag van architect Schamhart (inmiddels Rijksmonument). Nu is er verrassing over de kwaliteit van het KNRM-gebouwtje van architect Cramer. Beide gebouwen versterken elkaar en verdienen een mooie omgeving, waarin zij een goede toekomst krijgen. Zij moeten wel goed worden ingebed in hun omgeving. Je krijgt de beste kwaliteit en de mooiste stad wanneer het erfgoed drager is van
gebiedsontwikkelingen waarmee, in dit geval, de haven aan karakter zal winnen. "


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.