Nieuwsbericht

Brief aan gemeentebestuur over herontwikkeling BATO-terrein Enschede

Erfgoedorganisaties dringen in een brief aan het gemeentebestuur aan op een goed plan voor de herontwikkeling van het BATO-terrein aan de Perikweg. Een plan dat recht doet aan de uitgangspunten van het rapport van het Oversticht en dat past in de wijk Hogeland-Noord.

Sloop van het BATO-complex is helaas een feit; waardevol erfgoed is verloren gegaan. De waarde van het complex lag in de gebouwen zelf, maar zeker ook in de stedenbouwkundige structuur van het terrein. Het rapport van het Oversticht is daar heel duidelijk in. Ook de stedenbouwkundige omgeving van het BATO-terrein, in dit geval de fraaie wijk Hogeland-Noord, geeft randvoorwaarden voor de herontwikkeling.

De drie erfgoedorganisaties die hebben gepleit voor het behoud van de belangrijke cultuurhistorische waarden van het BATO-complex hebben van meet af aan ook gewezen op het belang van de goede inpassing van de herontwikkeling in Hogeland-Noord. Op dit moment ligt er (nog informeel) een plan voor de herontwikkeling onder de naam Operahof. De erfgoedorganisaties constateren dat dit plan op geen enkele wijze recht doet aan de randvoorwaarden uit het Overstichtrapport en dat het volledig detoneert in de waardevolle en harmonieuze historische omgeving van Hogeland Noord. En het waardevolle groen, dat mede het karakter van Hogeland-Noord bepaalt, wordt tot de laatste boom, wortel en tak gekapt.

In een brief aan de gemeenteraad van 9 januari 2019 gaan de erfgoedorganisaties uitgebreid in op de stedenbouwkundige context van het terrein en de wijk Hogeland-Noord. Zij geven daarin in woord en beelden aan wat die waarden zijn en waarom het plan Operahof daar niet aan voldoet en afbreuk doet aan het geheel van Hogeland-Noord. Zij doen een dringend beroep op de gemeenteraad om deze aantasting van de historische kwaliteit van Hogeland Noord niet te laten gebeuren en om een passend plan te (laten) ontwikkelen.

 

Uitgangspunt herontwikkeling BATO-terrein


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.