Nieuwsbericht

Forum Erfgoed Enschede organiseerde debatavond over toekomst monumentenzorg

Op 20 Mei organiseerde het Forum Erfgoed Enschede haar startbijeenkomst. Diverse sprekers gaven hun visie op de toekomst van het erfgoed van Enschede en het belang van een goede monumentenzorg voor de stad. De bijeenkomst werd vooral georganiseerd om de burgerij van Enschede te informeren over het risico dat het erfgoed loopt. Daarnaast waren ook de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders uitgenodigd, diverse culturele instellingen en de drie woningcorporaties.

 

De erfgoedorganisaties maken zich zorgen over het gevoerde monumentenbeleid in Enschede. Directe aanleiding was het feit dat een meerderheid in de gemeenteraad, tegen eerdere besluiten in, een twaalftal monumentale panden uit de wederopbouwperiode toch niet aan de gemeentelijke monumentenlijst wilde toevoegen. De FEE heeft tot doel de komende tijd het debat over het behoud van historische panden in Enschede naar een hoger niveau te brengen en daarnaast een bijdrage te leveren aan het behoud van historische bebouwing en de ontwikkeling van gemeentelijk monumentenbeleid.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.