Nieuwsbericht

Heemschut zeer tevreden dat Midden-Groningen werk gaat maken van lijst waardevolle panden

Bijzonder is dat de gemeente lokale organisaties en eigenaren willen betrekken!

Heemschut Groningen ziet met lede ogen aan dat niet alle Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied vaart maken met de inventarisatie en registratie en bescherming van het bestaande cultureel erfgoed. Ondanks het feit dat wij en andere organisaties zoals de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, de provincie Groningen en de Groningse erfgoedadviesorganisatie Libau de gemeenten daartoe al meerdere malen hebben opgeroepen. Gelukkig gaat het wel steeds beter. Al eerder was Delfzijl al goed bezig. Nu geeft de nieuw gevormde gemeente Midden-Groningen, samengesteld uit Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer, het goede voorbeeld. 

Goed initiatief

De gemeente Midden-Groningen is voornemens om waardevolle, beeldbepalende gebouwen beter te beschermen. Samen met adviesbureau Libau en met inbreng van lokale historische verenigingen en betrokken inwoners zullen alle karakteristieke woningen en gebouwen in de nieuw te vormen gemeente worden geïnventariseerd. Naast een zorgvuldige omgang met de panden en erkenning van historische waarde, betekent een status ook extra zorg, deskundigheid en begeleiding bij versterking en herstel van bevingsschade. De inventarisatie gaat beginnen in de gemeente Slochteren, hier is de versterkingsopgave al gestart waardoor de vraag naar helderheid over de status van de panden urgent is. Naar verwachting is voor de gehele nieuwe gemeente Midden-Groningen in de zomer van 2017 een erfgoedlijst vastgesteld. 

Heemschut Groningen  prijst voornemen

Heemschut Groningen is bijzonder tevreden dat het college van Burgemeester en Wethouders Midden-Groningen voortvarend te werk gaat in het ontwikkelen van een lijst met waardevolle panden. Voorkomen moet worden dat waardevol erfgoed dadelijk verdwijnt door gaswinningsschade, leegstand of achterstallig onderhoud. Ze prijst ook het streven om ook de historische verenigingen en lokale bewoners daarbij te betrekken. Het betrekken van plaatselijke kennis en van eigenaren is belangrijk voor een goede en inclusieve waardering van het erfgoed.
Heemschut Groningen hoopt dat meer gemeenten volgen. Er zijn wel een aantal gemeenten die betere bescherming van erfgoed hebben aangekondigd, of een lijst hebben gemaakt. Helaas blijft het nog teveel bij beloften of is er niet voldoende financiering of bestuurlijke wil om een lijst van waardevolle panden formeel te bekrachtigen. Heemschut houdt de vinger aan de pols.

Groninger Krant, 21 november 2016

 

Heemschut dossier Aardbevingsschade


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.