Nieuwsbericht

Oprichting Monumentenoverleg Enschede

Landelijke en lokale organisaties willen beter monumentenbeleid in Enschede.

Enkele landelijke erfgoedverenigingen, waaronder de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, alsmede de lokale organisaties Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker en het Architectuurcentrum Twente hebben zich recentelijk samen verenigd in het Monumentenoverleg EnschedE (MEE). De erfgoedorganisaties hebben vanwege hun gedeelde zorgen over de monumenten van Enschede besloten om hun krachten te bundelen.

De organisaties constateren dat erfgoedbeleid amper de interesse heeft van de gemeente Enschede. Het Monumentenoverleg EnschedE is van mening dat onvoldoende leeft dat monumentenbehoud niet alleen van belang is om de geschiedenis zichtbaar te houden, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van Enschede.

Tekenend is bijvoorbeeld het recente besluit van de gemeente om twaalf bijzondere en zeer kwetsbare naoorlogse panden niet te beschermen als gemeentelijk monument. Een aantal van deze panden zal door dit besluit mogelijk gesloopt worden. Ook is cultureel erfgoed op veel plekken in de gemeente in de verdrukking geraakt, zoals op het terrein van het vliegveld Twente. Het Monumentenoverleg EnschedE zou dit graag willen  verbeteren.

De bedoeling is om in de komende tijd het debat over het behoud van historische panden in Enschede naar een hoger niveau te brengen, een bijdrage te leveren aan het behoud van historische bebouwing en de ontwikkeling van het gemeentelijke monumentenbeleid. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor Openbare Bijeenkomst, waar het belang van monumentenbeheer in Enschede, de mogelijkheden en wensen, van verschillende kanten zal worden belicht.

Niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Marcel Meijer Hof, Molukkenstraat 56, 7512 XS  Enschede, 053 - 431 76 14, mapmeijer@yahoo.de


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.