Nieuwsbericht

Plannen Zwolse bibliotheek doodsteek historische binnenstad?

Half februari doet Wim Waanders, eigenaar van Waanders in de Broeren - de bekende boekhandel in de kerk – een dringende oproep aan het gemeentebestuur van Zwolle om af te zien van de verhuizing van de bibliotheek naar de Zeven Alleetjes: een locatie buiten de stadsgrachten. De verplaatsing van de bibliotheek leidt tot ongewenste leegstand in het historische hart. Waanders wordt gesteund door Vrienden van de Stadskern Zwolle en Bond Heemschut. Hij stelt voor om te komen tot een nieuw cultuurcluster in het Broerenkwartier van het Conservatorium ArtEZ, de bibliotheek, culturele instellingen en zijn eigen boekhandel.  Hij is uitgesproken: “De gemeenteraad heeft een kans voorbij laten gaan. Het is een historische vergissing.”

De leegstand in een deel van het Boerenkwartier is nu al boven de 30% en zal tot 40% toenemen.

In een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Zwolse gemeenteraad werd het gelijk van  Waanders door een extern deskundige onderschreven. Deze stelde dat juist de situering van een bibliotheek de overheid een mogelijkheid biedt om een positieve ontwikkeling op gang te brengen. De leegstandsproblematiek vergt een omvattender visie en veel wijsheid. De Vrienden van de Stadskern Zwolle en Bond Heemschut hebben aangeboden hier graag in mee te willen denken, uiteraard samen met eigenaren, ondernemers en inwoners.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.