Nieuwsbericht

Proces Joint Research Centrum Middelburg rommelig, Heemschut teleurgesteld

Heemschut's provinciale commissie Zeeland heeft in een brief naar de raad van Middelburg laten weten dat zij het proces rondom de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan voor het Joint Research Centrum rommelig en op punten onjuist verlopen vindt. Toch stapt Heemschut niet naar de Raad van State om het nieuwe bestemmingsplan aan te vechten.

De gemeenteraad ging onlangs akkoord met het bestemmingsplan dat het nieuwe Joint Research Centrum (JRC) mogelijk maakt. Eerder sprak Heemschut via een zienswijze op het plan de zorgen uit dat het gebouw in het beschermde stadsgezicht van Middelburg te massaal is. 

Naar is gebleken is er ook geen goedkeuring gegeven door de Walcherse Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit zoals het gemeentebestuur wel deed voorkomen. Daarnaast is er door het college van burgemeester en wethouders niet afdoende gezocht naar een alternatieve locatie waar het JRC minder schade zou toebrengen aan het beschermde gezicht.

Beiden zijn voldoende gronden om in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan.

Toch doet Heemschut dit niet omdat er ook belang wordt gehecht aan de ambitie van de stad om het hoger onderwijs te versterken. Ook is het beschermde stadsgezicht rondom deze plek al behoorlijk aangetast.

Er is wel teleurstelling dat in het college als de gemeenteraad er geen moeite is genomen om op te komen voor de kwetsbare cultuurhistorische waarden van de stad. Daarom houdt Heemschut de vinger aan de pols. 

Zie ook:
https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/heemschut-vindt-plannen-jrc-middelburg-te-massaal


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.