Nieuwsbericht

Rechter stelt dat monumentenstatus voor 12 waardevolle naoorlogse panden in Enschede opnieuw onderzocht moet worden

In de uitspraak geeft de rechter aan dat de gemeente opnieuw moet bekijken of twaalf waardevolle naoorlogse panden*) als gemeentelijk monument moeten worden aangewezen. De Rechtbank Zwolle stelt daarmee het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut in het gelijk.

Rechter stelt dat monumentenstatus voor 12 waardevolle naoorlogse panden in Enschede opnieuw onderzocht moet worden

In de uitspraak geeft de rechter aan dat de gemeente opnieuw moet bekijken of twaalf waardevolle naoorlogse panden*) als gemeentelijk monument moeten worden aangewezen. De Rechtbank Zwolle stelt daarmee het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut in het gelijk.

Op 22 december is een uitspraak gedaan in het beroep dat beide Erfgoedorganisaties hebben aangetekend tegen het besluit van de gemeente Enschede om geen monumentenstatus toe te kennen aan de twaalf geselecteerde panden. Voor elk pand zal een afzonderlijke afweging gemaakt moeten worden waarbij alle belangen zorgvuldig meegewogen worden. Beide landelijke organisaties zijn afgelopen zomer in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente Enschede.

Enschede wil geen monumentenstatus

Volgens de gemeente zijn de panden voldoende beschermd tegen (gedeeltelijke) sloop doordat zij “met hoge attentiewaarde” worden opgenomen in cultuurhistorische waardenkaart van Enschede en in de bestemmingsplannen. Ook daar gaat de rechtbank niet in mee. De rechter stelt dat aanwijzing tot gemeentelijk monument meer bescherming biedt en dat bovendien voor elk individueel pand moet worden bekeken of het algemeen belang voorgaat of het belang van de eigenaar.

Enschede voert aan dat de eigenaren bezwaar hebben gemaakt tegen een monumentenstatus. De eigenaren vrezen dat een monumentenstatus extra onderhoudskosten met zich mee zal brengen en de panden moeilijker te verkopen zullen zijn. In 2010 heeft de gemeenteraad de subsidie voor gemeentelijke monumenten geschrapt. Het verdwijnen van de subsidieregeling is echter niet voldoende reden om voorbij te gaan aan het algemeen belang van bescherming van de monumentale panden. Nadelige financiële gevolgen voor eigenaren moeten worden aangetoond voordat een besluit over aanwijzing wordt genomen.

De Overijsselse welstandscommissie Het Oversticht heeft in 2008/2009 in opdracht van de gemeente Enschede de naoorlogse bouw in Enschede geïnventariseerd en daarbij zijn uit 54 panden deze 12 als de meest waardevolle gebouwen geselecteerd. Het Oversticht adviseerde de gemeente om deze panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat was aanvankelijk ook de bedoeling, maar de gemeente nam in 2012 een ander besluit. De erfgoedorganisaties hopen dat dit voor Enschede onvervangbare erfgoed nu alsnog de bescherming krijgt die het verdient.

12 panden

*) De Bethelkerk (J.H. Boschstraat 30), Detakerk (H.B. Blijdensteinlaan 30), Maranathakerk (2e Emmastraat 60), Apostolisch genootschap (Van der Waalslaan 25), gebouwen van Vitens (Weerseloseweg 183), voormalig kantoor Menko (Voortsweg 131), hoofdgebouw waterzuivering (Lonnekerbrugstraat 175) en de appartementencomplexen Laaressingel 1-23, Kortenaerstraat 20-30, Bentrotstraat 2-26, Oldenzaalsestraat 202-246 en Oliemolensingel 208-258.

 

Uitspraak rechtbank Overijssel, 23 december 2016

 

Heemschut dossier Wederopbouwpanden Enschede

 

Foto: Marcel Meijer Hof.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie/ Niet voor publicatie

Voor meer informatie en/of een interview kunt u zich wenden tot Erfgoedvereniging Heemschut. Op www.heemschut.nl kunt u onder PERS terecht voor persberichten, beeldmateriaal, logo’s en een overzicht van bedreigd erfgoed waarvoor Heemschut momenteel actievoert. www.heemschut.nl

 

Voor meer informatie:

HeemschutOverijssel/Cuypersgenootschap

Jan Astrego jan@astrego.nl

T 06-13005346


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.