Nieuwsbericht

Sint Vitusstraat Winschoten bedreigd

Een heerlijke en geliefde straat. De 52 sociale huurwoningen werden gebouwd in 1917 en vallen op door het schilderachtige gevelbeeld en dorpse uitstraling. Aangewezen als ‘karakteristiek’ maken ze deel uit van het cultureel erfgoed. Toch wil woningcorporatie Acantus het merendeel van de woningen slopen voor nieuwbouw

Het deel dat mag blijven staan zou dan nog voor zo’n 15 jaar in stand gehouden kunnen worden. Funderingsproblemen zouden de belangrijkste reden zijn om te slopen. Maar daar blijkt nauwelijks sprake van.Het overgrote deel van de bewoners wil dan ook dat alle 52 woningen worden verbeterd, ook energetisch.

Heemschut en het Cuypersgenootschap pleitten eerder ook al voor behoud en eerherstel. Het verzet tegen de sloopplannen neemt verder toe. Bewoners, erfgoedorganisaties en plaatselijke organisaties hebben de gemeente en Acantus nu een open brief gestuurd met tal van argumenten voor renovatie: cultuurhistorisch, bouwtechnisch, financieel, de betaalbaarheid, duurzaamheid en circulariteit. Zij zien geen enkele objectieve reden voor sloop. Ook vanuit de minder meetbare waarden, zoals de sociale structuur en de leefbaarheid zou sloop een onherstelbare vergissing zijn.

De briefschrijvers doen een dringend beroep op ieder die het aangaat om dat te voorkomen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.