Nieuwsbericht

Start aanwijzingsprocedure gemeentelijk monument Tripolis-complex

Stadsdeel Zuid heeft de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument gestart voor het Tripolis-complex, ontworpen door Aldo van Eyck en zijn vrouw Hannie (1990-1994). Dit hebben zij gedaan naar aanleiding van het verzoek tot aanwijzing van Heemschut Amsterdam in september 2018.

Ten behoeve van de aanvraag heeft Monumenten en Archeologie een uitgebreide beschrijving van het complex opgesteld, waarin de stedenbouwkundige, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde wordt bevestigd.

Het kantorencomplex Tripolis heeft een op de gebruiker gericht ontwerp, waarbij kenmerkend is dat de werk- en doorgangsruimtes overlappen. Door de verdeling van het kantooroppervlak in drie clusters, voegt het pand zich makkelijker in het landschap. Het pand is gelegen naast het door Van Eyck ontworpen Burgerweeshuis (uit 1960) dat op de Rijksmonumentenlijst staat. Door het landschappelijk ontwerp heeft Van Eyck gezorgd voor een grote samenhang tussen het Burgerweeshuis en Tripolis. Ook benadrukt Monumenten en Archeologie dat Tripolis één van de belangrijke herkenningspunten op de – recent ontwikkelde – Zuidas is, en het gebied zodoende een historische gelaagdheid geeft.

Op het moment wordt het gebied rondom Tripolis herontwikkeld, waarbij de gemeente Amsterdam ook nieuwbouw wil toevoegen. Met de geplande aanwijzing tot gemeentelijk monument kan worden voorkomen dat het gebouw te rigoureus wordt verbouwd, en zullen de belangrijke uiterlijke kenmerken en de samenhang met het Burgerweeshuis beter gerespecteerd en beschermd worden.

Eerder bericht over aanvraag:

https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/heemschut-vraagt-monumentenstatus-voor-het-tripolis-complex-van-aldo-van-eyck

Foto: Wikimedia/Paulbe

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.