Nieuwsbericht

Succes! Uniek Heerenveens koetshuis blijft monument

Het unieke koetshuis van villa Woudoord in Heerenveen blijft een gemeentelijk monument. De bezwaren die door Heemschut, het Cuypersgenootschap en de werkgroep Oud-Heerenveen in februari werden ingediend tegen het besluit om de gemeentelijke monumentenstatus niet te verlenen, zijn gegrond verklaard en overgenomen door het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen. Daarmee is het unieke koetshuis voorlopig gered van sloop.

De erfgoedorganisaties tekenden in februari gezamenlijk bezwaar aantegen het besluit van de gemeente Heerenveen om de geplande gemeentelijke monumentenstatus op verzoek van de eigenaar niet te verlenen. Daarmee zou de weg voor sloop vrijkomen. 

De villa Woudoord en het koetshuis zijn in 1908 echter als een geheel ontworpen door de beroemde architect K.P.C. De Bazel. Het vertegenwoordigt veel cultuurhistorische waarde, zeker in samenhang met de rest van de bebouwing van Woudoord. 

Volgens de eigenaar verkeert het koetshuis echter in slechte staat en moet het daarom worden afgebroken. De erfgoedorganisaties bestrijden dat echter: de technische staat is prima, er is alleen sprake van ernstig achterstallig onderhoud door de eigenaar.

Het traject van bezwaarmaken heeft maanden geduurd. Dat kwam omdat bleek dat het koetshuis in 2016 al tot gemeentelijk monument was verklaard. Een beslissing waar de gemeente Heerenveen op terug probeerde te komen. 

Heemschut, Cuypersgenootschap en de werkgroep Oud-Heerenveen hebben echter met succes gepleit voor het instandhouden van het besluit in 2016. Daarmee blijft het koetshuis gewoon monument en daarmee beschermd. 

Heemschut hoopt dat de eigenaar nu op zoek gaat naar een passende nieuwe bestemming voor het pand. De afgelopen maanden dook namelijk ook een geïnteresseerde om het unieke koetshuis te verwerven. 

lees ook:
Erfgoedorganisaties gezamenlijk op de bres tegen sloop uniek Heerenveens koetshuis


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.