Nieuwsbericht

Tubantia bericht over Erfgoedwet en standpunten Heemschut

Gerhard Lage Venterink bericht uitvoerig in Dagblad Tubantia op 15 april 2015 over de Erfgoedwet en de kansen en bedreigingen voor het cultureel erfgoed.Hij is langs gegaan bij Heemschutter en vrijwilliger Jan Astrego van het MuseumBuurtSpoorweg Haaksbergen - Boekelo en interviewde aldaar beleidsmedewerker Mathijs Witte van Bond Heemschut. Astrego legt uit dat een beschermde status voor mobiel erfgoed wat hem betreft zeer welkom is. Het mobiel erfgoed is nu vogelvrij en van het Rijk krijgen we ook geen hulp. We moeten alles zelf doen. Het gelijktrekken van mobiel erfgoed met bebouwd erfgoed is een grote kans op meer erkenning. Ook fondsen zijn makkelijker geneigd om een langdurige relatie met een eigenaar aan te gaan als ze weten dat een roerend goed in Nederland blijft.

Mathijs Witte geeft aan dat de Erfgoedwet meerdere bestaande wetten op gebied van monumentenzorg vervangt. „De minister zegt dat de nieuwe wet allesomvattend is. Maar dat is niet zo. Als je suggereert alles mee te nemen, zou je nu ook dit in één keer goed moeten regelen. Inventariseer bijvoorbeeld wat er aan mobiel erfgoed in Nederland is en maak duidelijk wat daarvan echt het beschermen waard is en hoe je dat wilt doen.”

 

Artikel Tubantia Erfgoedwet

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.