Nieuwsbericht

Verwoest Middelburg haar eigen oorlogsgeschiedenis?

Gaan alle waardevolle Briëtwoningen in Middelburg tegen de vlakte? In een laatste poging ten minste een deel van deze unieke huizen uit de oorlog te behouden, heeft Heemschut aan de gemeente Middelburg voorgesteld er een ( nader te bepelen) aantal voor sloop te behoeden door verkoop aan BV Monumentenbeheer Middelburg. Deze ontleent juist haar bestaansrecht aan de aanpak van complexe problemen die spelen bij belangrijke cultuurhistorische zaken.

Eerder voerde Heemschut samen met het Cuypersgenootschap een felle strijd voor behoud van de Briëtwoningen op ’t Zand. Het complex werd gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Vanwege de hoge waarde zowel cutuurhistorisch als vanwege het symbool dat ze vormen voor de oorlogsgeschiedenis van de stad. Daarom zijn ze volgens de erfgoedbeschermers behoudenswaardig. De  monumentenstatus is  door de gemeente Middelburg afgewezen en de rechter heeft dat niet ongedaan gemaakt.

De erfgoedbeschermers roepen nu op om in ieder geval in te zetten op het behoud van een beperkt deel, een nader te bepalen aantal woningen. BV Monumentenbeheer Middelburg werd ruim een kwart eeuw geleden opgericht met juist dit doel: het bouw van unieke huizen en complexen voor de stad Middelburg. Heemschut en het Cuypersgenootschap zien dit als een manier om het verhaal van de oorlogsgeschiedenis van de woningen levend te houden, ook in combinatie met nieuwbouw.

Maar ook op dit voorstel heeft het college van B en W vooralsnog negatief geantwoord. Dit tot verbazing van Heemschut en het Cuypersgenootschap. Wederom tekenen de erfgoedbeschermers bezwaar aan. Het ongeloof dat er zo makkelijk wordt omgegaan met dit belangrijke deel van de Middelburgse geschiedenis, is immers groot.

Brietwoningen
In 1940 werd de binnenstad van Middelburg getroffen door een bombardement dat vele panden in de as legde. Voor de bouwkundige uitwerking van vervangende huisvestingsplannen buiten de binnenstad werd eind 1940 de Stichting Herbouw Middelburg opgericht, die onder leiding stond van ir. P Verhagen. De eerste vervangende woningen verrezen in 1941 binnen het uitbreidingsplan ’t Zand.

In de eerste fase kwamen 147 traditionalistische arbeiderswoningen met twee bijbehorende winkelpanden tot stand naar ontwerp van de architect P.H.N. Briët (1894-1978). De woningen sluiten aan bij de lokale bouwtraditie en zijn in de oorlog tegen de stroom in gebouwd vanwege het tekort aan bouwmaterialen. Ook het “water over Walcheren “ van 1944 hebben ze doorstaan. Het jubileumboek van de eigenaar, de Woningcorporatie uit 1983 zet de specifieke geschiedenis en kwaliteiten van de architectuur en stedenbouw nog ruimschoots in het zonnetje. Hoe kan het verkeren?

Officiële brief
Lees hier de brief van Heemschut aan het stadsbestuur van Middelburg.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.