Commissie Zuid-Holland

zuid-holland@heemschut.nl

Samenstelling:

mw. ing. A.W. Tromp

lid

dhr. mr. M.R.M.M. Scheidius

lid

dhr. B. Vermeulen

lid

mw. A.C. Kronenburg-van der Loo

lid

dhr. mr. J. C. van Oordt

Vice-voorzitter

dhr. drs. G.C. van Nieuwenhuizen

lid

dhr. MA MSc G.J. de Boer

PR-medewerker

mw. drs. A. de Gouw

Voorzitter

mw. N. Pilk

Secretaris

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.