Commissie Zuid-Holland

zuid-holland@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. L.W. Dubbelaar

lid

dhr. mr. J. C. van Oordt

voorzitter

mw. ing. A.W. Tromp

lid

dhr. mr. M.R.M.M. Scheidius

lid

dhr. B. Vermeulen

lid

mw. ir E.M. Osinga-Dubbelboer

lid

dhr. drs. G.C. van Nieuwenhuizen

lid

mw. mr. G.C. Stoop

lid

dhr. ir. L. de Boer

lid

dhr. mr. drs. J.H. Timmer

secretaris

mw. drs. A. de Gouw

lid

dhr. MA MSc G.J. de Boer

PR-medewerker

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.