Commissie Groningen

groningen@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. H. Leffers

lid

dhr. R.M.Th. Wobbes

lid

mw. E.A. van Duin

voorzitter RvT

dhr. drs. G. Boekschoten

Secretaris

dhr. J. Oomkes

Voorzitter wnd.

dhr. ir. P.P. Bosch

adviseur landschap

mw. T. Holtslag

Lid

dhr. M. Visser

Lid

dhr. B. Stikfort

Lid

dhr. A.K. Wieringa

Lid

dhr. P. Idenburg

aspirant-lid

dhr. B. van der Maat

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.