Commissie Groningen

groningen@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. drs S. van Genuchten

lid

dhr. ir. P.P. Bosch

adviseur landschap

dhr. J. Oomkes

Lid

dhr. drs. R. Jalink

lid

dhr. H. Leffers

lid

dhr. W.J. Bastiaanse

lid

mw. E.A. van Duin

voorzitter

dhr. R.M.Th. Wobbes

lid

dhr. drs. G. Boekschoten

Secretaris, PR-medewerker

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.