Commissie Groningen

groningen@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. H. Leffers

lid

dhr. R.M.Th. Wobbes

lid

dhr. J. Oomkes

dhr. B. Stikfort

lid

dhr. P. Idenburg

lid

dhr. ir. P.P. Bosch

adviseur landschap

dhr. A.K. Wieringa

lid

mw. T. Holtslag

lid

dhr. drs. G. Gosling Slotegraaf

voorzitter

dhr. B. van der Maat

lid

dhr. drs. G. Boekschoten

secretaris

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.