Commissie Overijssel

overijssel@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. T. van Dalfsen

voorzitter

dhr. P Dekker

lid

dhr. G. van Elk

lid

dhr. ir. J. Astrego

lid

dhr. S. Vellinga

lid

dhr. A. Velsink

lid

dhr. ir. J.J. de Kroes

secretaris

dhr. A. Barnard

lid

dhr. A.W. van der Spek

lid / bestuursafgevaardigde

dhr. E. Prick

lid

dhr. C. Kunkeler

Lid

dhr. P. van Roosmalen

Lid

dhr. M.N.M. Overbeek

lid

dhr. H. de Gruil

lid

dhr. M. Knigge

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.