Actueel | 2020-04

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut: onderzoek kwaliteiten IJplein Amsterdam

De commissie Amsterdam van Heemschut juicht het toe dat wordt gekeken naar de architectonische kwaliteiten van het IJplein in Amsterdam Noord. Deze maand werd bekend dat het plein door de stadsdeelcommissie Noord wordt voorgedragen tot beschermd stadsgezicht. Heemschut drong al eerder aan op een onderzoek naar de kwaliteiten van het plein. lees verder

Pingjumer Gulden Halsband een dijk van een monument. Wie volgt?

Het is een unieke stap om een dijklichaam als gemeentelijk monument aan te wijzen. Met de recente aanwijzing van de Pingjumer Gulden Halsband als gemeentelijk monument heeft de gemeente Súdwest-Fryslân een duurzame basis gelegd voor de toekomst van dit bijzondere gebied vlakbij de Kop van de Afsluitdijk. Heemschut Fryslân hoopt op een voorbeeldwerking. Er dreigen nog meer eeuwenoude en waardevolle dijkjes te verdwijnen. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.