Actueel | Duurzaamheid

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut: cluster windmolens in het Overijsselse landschap

Heemschut Overijssel is ervan overtuigd dat een grotere spreiding van windmolens, zoals de provincie Overijssel voorstelt in de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2017/2018 het landschap van grotere delen van Overijssel zal aantasten. Volgens deze visie kunnen straks ook in landschappelijk hoogwaardige gebieden, zoals b.v. de IJsselvallei, windmolens worden geplaatst. In eerdere beleidsnota’s van de provincie is vastgelegd dat het IJssellandschap een gebied is dat als één van de kroonjuwelen van Overijssel mag worden gezien. Heemschut Overijssel heeft daarom een zienswijze ingediend bij de provincie. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.