Actueel | Kennisbijeenkomst

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Bijeenkomst voor de particuliere eigenaar

Hoe is het om een monument te bezitten? Welke rechten en plichten brengt dat met zich mee? Tot welke instanties kan men zich wenden voor bijvoorbeeld de financiering van een restauratie? En hoe zit het nu met de afschaffing van de fiscale aftrek? Allemaal vragen waar de Heemschut Academie en het Nationaal Restauratiefonds antwoord op geven tijdens de 'Kennisbijeenkomst voor de Particuliere Eigenaar.' lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.