Commissie Limburg

limburg@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. ir. F.Q.J.L. Hoebens

vice-voorzitter

dhr. ir. J. Vermeer

PR-medewerker

dhr. drs. A.M.M.P. Janssen

lid

dhr. mr. J.L.M. van Susante

voorzitter

dhr. ir. F. Focke

adviseur

mw. drs. J.M.T. Janssen-Daniƫls

lid

dhr. ing. G.J.H. Theeven

adviseur

dhr. ing. L.J.S Vos

lid

dhr. J.H.G.E. Neessen

seccretaris

mw. drs. M. van der Elsen

ondersteuning Huis voor de Kunsten

dhr. F.E. F. van der Kruijf

lid

dhr. G.J.H.M. Gubbels

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.