Actueel | 2018-08

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Erfgoedorganisaties vragen monumentenstatus aan voor moskee in Enschede

‘Vanwege de ruimtewerking door de eerste toepassing van gelamineerde spanten in Nederland in een gebouw’. Met dit belangrijke argument hebben de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, de Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap het college van B. en W. van de gemeente Enschede gevraagd de monumentenstatus te verlenen aan de voormalige gebouwen van de Hersteld Apostolische Gemeente in Enschede. De gebouwen zijn nu in gebruik als moskee. lees verder

Bedreiging historische skyline Amersfoort

Heemschut Utrecht en het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite luiden de noodklok over de bedreiging van het aanzicht van historisch Amersfoort. Het op de hoek van de Utrechtseweg en Stadsring gelegen geplande bouwwerk ‘The Spot’ heeft volgens beide erfgoedverenigingen qua omvang en hoogte een vernietigend effect op de beleving van de historische binnenstad met als hoogste landmark de Onze Lieve Vrouwentoren. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.