Actueel | 2021-03

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Na 20 jaar weer leven in het monumentale badpaviljoen Hindeloopen

Eindelijk kan het hek van het slot bij het Badpaviljoen Hindeloopen. Heemschut Fryslân is blij dat een nieuwe eigenaar EuroParcs weer leven in de brouwerij zal brengen bij het Badpaviljoen. Heemschut is er al zo’n 20 jaar mee bezig, vooral door via de media en bij de gemeente aandacht te vragen voor het verval en vernieling van dit rijksmonument. De vorige eigenaar zelf heeft uiteindelijk en onverwacht voor een oplossing gezorgd. lees verder

Manifest: Erfgoed bouwt aan de toekomst!

Monumenten en erfgoed vertellen ons wie we zijn en waar we thuishoren. Ze voegen waarde toe aan onze leefomgeving en verbinden onze samenleving. Het behoud van dit erfgoed vraagt om een solide financiële basis. Stabiliteit en continuïteit van het bestaande financieringsstelsel voor onderhoud en restauratie zijn en blijven hierbij een primaire voorwaarde. lees verder

Erfgoedbeschermers vragen aandacht voor toekomst Baudartiuscollege Zutphen

De Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Gelderland, en de Stichting het Cuypersgenootschap hebben per brief aan de gemeente Zutphenhun zorgen uitgesproken over de toekomst van het Baudartiuscollege, Isendoornstraat 1 in Zutphen. Wij hebben vernomen dat het gebouw vrij zal komen, zoals te lezen valt in het gepresenteerde “structuur beeld Klein Vaticaan” als onderdeel van het programma Krachtig Zutphen-programma Binnenstad. Vanwege de aanwezige cultuurhistorische waarden is behoud gewenst. Wij verzoeken de gemeente om in te zetten op behoud en hergebruik van het gebouw. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.