Actueel | Thamerlaan

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut vraagt met spoed monumentenstatus aan voor uniek huis Uithoorn

In Uithoorn heeft de commissie Noord-Holland met spoed de monumentenstatus aangevraagd voor het woonhuis Thamerlaan 14. Dit unieke woonhuis uit 1911, gebouwd volgens de Amsterdamse School-stijl, dreigt gesloopt te worden, terwijl het waarschijnlijk het eerste woonhuis ontwerp van Michel de Klerk is. De Klerk zou later grote bekendheid verwerven als architect en ontwierp onder meer het huidige museum Het Schip (Amsterdamse School Museum over kunst, architectuur en huisvesting) in Amsterdam. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.