Actueel | 2019-10

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Knardijk, puur erfgoed

De Knardijk is een bijzonder fenomeen in het Flevolandse landschap. Anno nu is het een 'slaperdijk' maar halverwege de twintigste eeuw begon met deze dijk de aanleg van Oostelijk Flevoland. Al snel werd de dijk ontdekt en ontstonden in het weekeinde files met nieuwsgierigen die het bijzondere waterstaatswerk wilden beleven en naar de eerste woningen in Lelystad kwamen kijken. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.