Actueel | 2022-02

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Succes! Knechtenwoningen De Jager Woudsend worden monument

Het zag er lange tijd niet naar uit, een eerdere verkenning van de gemeente Súdwest Fryslân was zelfs negatief, maar de mogelijke sloop van de knechtenwoningen van molen De Jager in Woudsend lijkt dan toch een positief einde te krijgen. De gemeente Súdwest Fryslân wil de woningen dan toch als monument aanwijzen om ze te behouden voor de toekomst. Heemschut's commissie Fryslân heeft hier hard voor gevochten! lees verder

Historische palingrokerij in Elburg ontdekt en bedreigd

Het eeuwenoude Elburg telt bijna 600 monumenten en is mede daardoor één van Nederlands meest bezienswaardige Hanzesteden. Al vanaf de middeleeuwen werkten de bewoners in en om de haven, hier meerden de schepen aan met nieuwe handel en verse vis. Die bedrijvigheid is nog steeds te beleven, er is een historische haven, de beroemde Vischpoort, een botterwerfmuseum en de vroegere visafslag is ook een museum. lees verder

Heemschut betreurt sloop winkeltje uit De heilige Rita

Kan een dorpswinkel cultuurhistorische waarde ontlenen aan een literaire roman? Heemschut Overijssel vindt van wel en wil daarom dat een voormalig dorpswinkeltje in Geesteren niet gesloopt wordt om plaats te maken voor nieuwbouw. De winkel heeft een prominente plek in de roman ‘De heilige Rita’ van Tommy Wieringa en wordt daarin uitgebreid beschreven. Daarbij geeft het pand in combinatie met de roman een goed beeld van een Twentse dorpswinkel uit voorbije tijd. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.