Actueel | Groningen

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Goos Gosling Slotegraaf nieuwe voorzitter Heemschut Groningen

Drs. Goos Gosling Slotegraaf uit Zandeweer is benoemd tot voorzitter van de Provinciale Commissie Groningen van de Erfgoedvereniging Heemschut. Als oprichter van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren en initiatiefnemer van de Stichting Oude Groninger Dorpen (i.o.), is hij een betrokken voorvechter van het behoud van gebouwd erfgoed in het algemeen en dat van het door aardbevingsschade bedreigde Groningse erfgoed in het bijzonder. lees verder

Geknakte Bloemsingel Groningen

In september 2018 ontvingen wij een sloopmelding voor een pand aan de Bloemsingel 8 aan de noordoostrand van het centrum. Op het perceel staan twee villa’s: de oudste (B) dateert uit 1899 en de jongste (A) uit 1910. De villa’s waren ooit onderdeel van de Groninger Gasfabriek gesticht in 1854. De fabriek produceerde lichtgas, een combinatie van waterstof, methaan en koolmonoxide, en een aantal onbrandbare bestanddelen. Met de komst van de gloeilamp raakte het gas in de eerste helft van de 20ste eeuw in onbruik als bron voor verlichting. Wel werd het toen nog gebruikt voor verwarming en koken, tot de komst van het aardgas uit Slochteren. Na de sluiting restte een complex met een zwaar vervuilde grond. Na bodemsanering is het gebied tot leven gewekt met nieuwbouw. Hierbij is niet altijd even zorgvuldig omgesprongen met het aanzicht van de stad en werden ook veel oude panden, vooral langs het Boterdiep, gesloopt. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.