Actueel | Post65

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut zoekt Friese topstukken van architectuur na 1965

Binnen de Erfgoedvereniging Heemschut is een werkgroep Post '65 actief. De werkgroep stelt zich ten doel om een inventarisatie, documentatie, waardenstelling en selectie van architectuur na 1965 te ma-ken. Wat zijn de topstukken van dit jonger erfgoed en hoe moet worden voorkomen dat dit onherstelbaar wordt beschadigd? Ook Heemschut Fryslân is vertegenwoordigt in deze werkgroep. lees verder

Aan de slag met erfgoed na 1965

Binnen Heemschut is onlangs de nieuwe werkgroep Post '65 benoemd. De werkgroepleden stellen zich ten doel om een inventarisatie, documentatie, waardenstelling en selectie van architectuur na 1965 te maken. Wat zijn de topstukken van dit jonger erfgoed en hoe moet worden voorkomen dat dit onherstelbaar wordt beschadigd? De werkgroep roept iedereen op om met zijn of haar topstukken te komen. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.