Actueel | Zeeland

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Hof bevestigt: Moedwillige verwaarlozing inderdaad strafbaar

Op 9 januari heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de rechtszaak naar aanleiding van het Hoompje (Sluis). Heemschut Zeeland deed in juli 2021 aangifte bij de politie van opzettelijke en stelselmatige verwaarlozing van dit rijksmonument. Strafrechtelijk onderzoek bleef echter uit. Nu laat ook het Hof weten: zonder actieve inzet van bestuursrecht van de gemeente heeft strafrechtelijke vervolging weinig kans van slagen. lees verder

Verwoest Middelburg haar eigen oorlogsgeschiedenis?

Gaan alle waardevolle Briëtwoningen in Middelburg tegen de vlakte? In een laatste poging ten minste een deel van deze unieke huizen uit de oorlog te behouden, heeft Heemschut aan de gemeente Middelburg voorgesteld er een ( nader te bepelen) aantal voor sloop te behoeden door verkoop aan BV Monumentenbeheer Middelburg. Deze ontleent juist haar bestaansrecht aan de aanpak van complexe problemen die spelen bij belangrijke cultuurhistorische zaken. lees verder

Geschenkwoningen lijken op weg naar rijksmonumentenstatus

Een deel van de geschenkwoningen van de Watersnoodramp lijken de status van rijksmonument te krijgen. Zo valt op te maken uit stukken die door staatssecretaris Gunay Uslu aan de Tweede Kamer ter beschikking zijn gesteld. Heemschut, erfgoedorganisaties en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland hadden rond de herdenking van de Watersnoodramp om de rijksbescherming gevraagd. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.