Actueel | Zeeland

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Sloop Napoleonschuur toch opgeschort

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de sloop van de Napoleonschuur opgeschort tot begin maart. Dan behandelt de gemeenteraad de kwestie. Heemschut dreigde maandag naar de rechter te stappen als de geplande sloop van deze week door zou gaan. Heemschut is blij dat de gemeente wat extra tijd neemt. lees verder

Heemschut biedt zich aan als klankbord in sloopdiscussie Briëtwoningen Middelburg

De Middelburgse architect Johan de Koning is door de commissie Zeeland van Heemschut naar voren geschoven als klankbord voor de gemeenteraad van Middelburg in de discussie over het behoud van de karakteristieke Briëtwoningen in de stad. Heemschut probeert grootschalige sloop van deze bijzondere woningen te voorkomen. In een brief aan de raadsfracties stelt Heemschut de deskundige voor. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.